Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy
Maariankatu 4 C
20100 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Taina Sipilä
020 722 9950
taina.sipila(a)isannointitalo.fi

Rekisterin nimi

V-S Isännöintitalo Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen sekä asiakasviestintään.

Rekisterin sisältö

Rekisteri pitää sisällään asiakkaan perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus yksilöintiä ja luotettavaa tunnistamista varten, asiakkuutteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sekä tapahtumatiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään oman ilmoituksen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muulla tavalla suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Väestörekisterikeskukselta ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Kaikki rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:

Maariankatu 4 C20100 Turku