Omistajanvaihdos

Taloyhtiön osakkeenomistajat merkitään isännöitsijän ylläpitämään osakerekisteriin. Omistajan muuttuessa huoneiston uudella osakkeenomistajalla on velvollisuus toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiapaperit merkinnän tekemiseksi.

Tarvittavat asiakirjat

  • Kauppakirja tai muu siirtokirja (esim. ositussopimus, perunkirja, lahjakirja tms.) uuden omistajan yhteystiedoin. 
  • Todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta. 
    Tässä täytyy olla verotoimiston leima tai kiinteistövälittäjän todistus veron maksusta.
  • Osakekirja, mistä näkyy tehty siirtomerkintä uudelle omistajalle.

Myös kopiot yllämainituista asiakirjoista riittävät.

Jos kaupassa ei ole kiinteistövälittäjää, on varainsiirtoverossa maksuaikaa kaksi kuukautta kaupantekohetkestä. Tällöin tositteen veron maksusta voi toimittaa myöhemmin. Asiakirjat voi toimittaa Isännöintitaloon kopioina postitse tai tuoda ne toimistolle (otamme kopiot). Osakerekisteri-merkinnän jälkeen toimitamme uudelle omistajalle uudet vastikkeenmaksulomakkeet.

Lunastuspykälä

Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestykseen kuuluva lunastuspykälä antaa osakkaille etuosto-oikeuden määräajaksi myytävään osakkeeseen (asunto, autotalli…) Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupan solmimisen jälkeen osakkaita tiedotetaan tapahtuneesta kaupasta ja he saavat yhtiöjärjestyksessä määrätyn ajan (usein 2 vko – 30 pv) kuluessa lunastaa osakkeen itselleen samalla hinnalla, jolla kauppa solmittiin.

Asuntoa hankkiessasi ota huomioon, että kauppa sinetöidään vasta lunastusajan umpeuduttua. Tästä ja muista huomionarvoisista asioista on kerrottu yhtiöjärjestyksessä, joka toimitetaan kauppakirjan liitteenä. Tutustuthan siihen huolella ennen asunnon ostoa.

Asunnon myyjille

Oletko myymässä asuntoa? Asuntokaupassa tarvittava isännöitsijäntodistus viiden arkipäivän toimitusajalla.