Vastuullista toimintaa vuodesta 1965

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 10.2.2021 esittänyt, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle. Viraston mukaan Isännöintiliitto sekä kuusi liiton jäsenyritystä ovat sopineet vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkineet toiminnallaan korottamaan palveluiden hintoja.

Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy:llä ei ole mitään tekemistä hintakartellin kanssa, eikä toimintamme ole missään vaiheessa ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnan kohteena. Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy:llä ei ole koskaan ollut edustajaa Suomen Isännöintiliitto ry:n hallituksessa, ja vuoden 2019 jälkeen emme ole olleet kyseisen liiton jäsenyrityksenä.

Turun talousalueen johtavana toimijana on koko toimintamme perustana ehdoton luottamus sekä avoimuus asiakkaitamme kohtaan. Tarjoamiemme isännöintipalveluiden hinnoittelu tulee aina perustumaan riittävään ajankäyttöön, sekä tuttavallisten asiakaspalveluryhmiemme toteuttamaan laadukkaaseen ja asiantuntevaan työhön.

Kunnioittaen

Ari Kesäläinen
Toimitusjohtaja